Disneyland Hk

Thời gian: 4 ngày, 3 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 21,990,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành 29/04/2019


Hàng Châu

Thời gian: 4 ngày, 3 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 15,990,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn

Ghi chú: Dự Kiến Khởi Hành: 03/04 & 22/04 & 08/05 & 22/05 & 10/06 & 25/06/2019


Thượng Hải

Thời gian: 6 ngày, 5 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 20,990,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn

Ghi chú: Khởi hành : 15/04 - 20/05 - 17/06 - 15/07/2019


Bắc Kinh

Thời gian: 4 ngày, 3 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 14,990,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn

Ghi chú: Dự kiến khởi hành: 03/04 & 22/04 & 08/05 & 22/05 & 10/06 & 25/06/2019


Bắc Kinh

Thời gian: 6 ngày, 5 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 21,990,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn

Ghi chú: Khởi hành : 15/04 - 20/05 - 17/06 - 15/07/2019


Đại Nhĩ Sơn

Thời gian: 4 ngày, 3 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 19,990,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn

Ghi chú: Khởi Hành : 09/05 - 28/05 - 10/06 - 25/06


Quebec

Thời gian: 11 ngày, 10 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 99,990,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn

Ghi chú: Dự kiến khởi hành 22/10


Abu Dhabi

Thời gian: 5 ngày, 4 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 26,680,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn

Ghi chú: Khởi hành 04/06/2019


Tokyo

Thời gian: 7 ngày, 6 đêm

Phương tiện: đi xe, về xe

Giá tour: 44,000,000 VND

Hạng vé: KS 4 sao

Ghi chú: Khởi hành tối: 06/08/2019


Kyoto

Thời gian: 7 ngày, 6 đêm

Phương tiện: đi máy bay, về máy bay

Giá tour: 63,500,000 VND

Hạng vé: Tiêu chuẩn

Ghi chú: Khởi hành: 05/05 & 26/05 & 09/06 & 30/06 & 21/07/2019